Ogień jest przyjacielem człowieka, zwłaszcza w naszym klimacie, w zimnych porach roku, dając ciepło, pozwalające przeżyć ciężkie chwile, kiedy szaleją mrozy i śnieżyce. Pozwala też przyrządzić odpowiednie pożywienie i właściwie nikt nie wyobraża sobie życia bez ognia. Jest tak wówczas, gdy żywioł ten jest ujarzmiony i występuje w postaci przyjemnego płomienia w piecu grzewczym, czy przy niewielkim ognisku. W chwili, gdy wyrywa się spod kontroli człowieka, traci walory przyjemności i zagraża bezpośrednio jego mieniu a nawet życiu. Im dalej w przeszłość, tym bardziej zagrażał on życiu człowieka. W okresie, kiedy człowiek budował wyłącznie z drewna, żywioł ten był wręcz straszliwy i jego niszczycielskie  występowanie uzasadnia jedynie modlitewne wołanie: „od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie". Jednak to nie tylko ogień jest zagrożeniem dzisiejszych czasów. W raz z nastaniem XX wieku, zagrożenie stwarza również woda, nawałnice i różne wypadki związane z szybkim rozwojem cywilizacji.

 

W związku z tymi zdarzeniami 87 lat temu społeczność Międzybrodzia Żywieckiego zorganizowała grupę mężczyzn, aby walczyć z wszystkimi zagrożeniami, szczególnie ogniem i wodą. Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej  w Międzybrodziu Żywieckim, byli:

 

 • Zemczak Franciszek
 • Martyniak Karol
 • Kos Piotr od Leszczyn,
 • Kliś Leon od Kuby ,
 • Kliś Franciszek od Kuby ,
 • Pszczółka Ludwik,
 • Pszczółka Karol za Rostok,
 • Kozak Leon za Roztok,
 • Zemczak Józef od Miarecki,
 • Kos Franciszek,
 • Zemczak Józef,
 • Kliś Józef od Pawła,
 • Kliś Władysław
 • Byrdziak Tomasz.

 

Pierwszym Prezesem został Zemczak Franciszek natomiast Naczelnikiem  Martyniak Karol.

Praca założycieli OSP kształtowała się w trudnych warunkach, brakowało sprzętu, a ten który posiadano trzymano w budynkach prywatnych gdyż jednostka nie posiadała jeszcze żadnej strażnicy. Organizacja prac była słabo rozwinięta, zebrania były bardzo skromne a działalność przeciw pożarowa niewielka.

 

 • Rok  1924 Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Żywieckim.

 

 • Rok 1926 utworzenie orkiestry dętej w skład, której wchodzi 7 członków ( Zemczak Jan, Martyniak Jan, Pszczółka Jozef, Orawczak Feliks, Droździk Feliks, Libionka Józef , Zemczak Jan).

 

 • Rok 1928 następuje reorganizacja orkiestry OSP w, której dokonano  zmiany w składzie. Działalność trwa do roku 1939. W tym czasie liczba członków wahała się od 7 do 10.

 

 • W 1928 następuje reorganizacja OSP. Dokonano zmiany składu zarządu oraz zapisano nowych członków OSP.  Prezesem został Kos Szczepan, Naczelnikiem Zemczak Franiczek, Skarbnikiem Zemczak Stanisław, Gospodarzem Zemczak Karol , a następnie Kos Karol. Łącznie OSP liczy 21 członków.

 

 • W 1928 zostaje  zakupiona sikawka ręczna. Rok później odbywa się jej poświecenie z Mszą polową na placu wolności w Międzybrodziu Żywieckim ( plac wolności znajdował się przy obecnej lipce).

 • W 1928 - zakupiono drabinę Szczerbowskiego. Uniwersalna drabina pożarnicza skonstruowana przez Antoniego Szczerbowskiego, składająca się z dwóch przęseł. Była ona użytkowana w stanie zestawionym jako drabina przystawna, drabina dachowa i drabina wolno stojąca sprawiona w piramidkę.

 

 • Rok 1936 - budowa  pierwszej remizy OSP z dwoma pomieszczeniami, na terenie szkoły (teren obecnego przedszkola), którą zarazem  wywłaszczono i rozebrano w roku 1972 r.

 

 • Rok 1946 - powstanie orkiestry dętej przy OSP Międzybrodziu Żywieckim pod przewodnictwem Leona Harata .  Orkiestra Liczy 12 członków i funkcjonuje przez dwa lata.

 

 • W 1939 roku rozwiązano OSP na skutek okupacji Hitlerowskiej. W tym czasie założono przymusową straż pożarną, której dowódcą został  najprawdopodobniej Zemczak Franciszek.

 

 • Dnia 11.06 1942 o godz. 5.00 do Międzybrodzia wtargnęli  hitlerowcy i rozpoczynają wysiedlać miejscową ludność . Były to smutne dni dla wszystkich mieszkańców gdyż zostali wypędzani ze swoich domów w brutalny sposób. Część ludzi została wypędzona na górę Żar. Na terenie Międzybrodzia osiedliło się około 30 rodzin niemieckich. Tutejszym hersztem był Niemiec z nazwiskiem Koller, który bardzo mścił się na tutejszej ludności.

 

 • Po II wojnie światowej w 1945 roku,  ponownie zostaje zorganizowana Ochotnicza straż Pożarna. Pierwsze zebranie następuje u Kosa Jana, u którego powołano nowy zarząd  i przyjęto nowych członków. Rok później zakupno parcele pod budowę remizy, sklepu i domu ludowego.

 

 • W 1948 roku zakupiono motopompę MAGIRUS oraz przyczepkę do przewozu sprzętu pożarniczego,  a także pierwszy samochód marki FORD.

 

 • W 1960 zostaje powołany przez Związek Wojewódzki OSP  w Krakowie, gdzie funkcję Społecznego Inspektora  pełnił członek OSP Międzybrodzie Żywieckie, dh Zemczak Stanisław.

 

 • 1691 odbywa się walne zebranie wyborcze wraz z wyborem nowym władz OSP. Prezesem Zostaje Kos Augustyn, Wice-prezes Zemczak Stefan, Komendantem Zemczak Władysław, a jego zastępcą Martyniak Jan, Sekretarz Wawak Mieczysław, Skarbnik Zontek Alojzy, Gospodarz Zemczak Józef. Skład komisji rewizyjnej stanowili:  Droździk Jozef, Zemczak Stanisław i Sopiak Tadeusz.

 

 • W 1962 zarząd OSP czyni starania za pośrednictwem kierownika szkoły szybowcowej p. Adama  Dziużyńskiego o nieodpłatne przekazanie samochodu typu DODGE Commandos.

 

 • Rok 1964 - OSP pozyskuje samochód DODGE Commandos

 

 • W 1964 roku, zarząd na wniosek Prezesa Kos  Augustyna  organizuje sekcję młodzieżowej drużyny pożarniczej. Rok później utworzono sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,  ustanowiono regulamin tejże sekcji i powołano pierwszych członków MDP.

 

 • W 1964 roku miała miejsce uroczystość 40 lecia OSP. Jubileusz ten rozpoczął się od pobudki, kolejnymi punktami imprezy były:  raport okolicznościowy, odznaczenia, defilada pożarnicza oraz zabawa taneczna.

 

 • 11 marca 1964 odbywa się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. Prezesem został wówczas Kos Augustyn, Komendantem Zontek Alojzy . Pozostały skład zarządu stanowili  Zemczak Stefan, Zemczak Władysław, Trybalski Jerzy, Martyniak Jan,  Wawak Mieczysław, Zemczak Józef. Do składu komisji rewizyjnej należeli: Sopiak Tadeusz i Klęka Jan. Cztery lata później kolejne wybory nowego zarządu. Prezesem po raz kolejny zostaje Kos Augustyn, Komendantem Zemczak Władysław. Skarbnik Zemczak Stefan, Sekretarz Kos Henryk, Gospodarz Zemczak Józef, członkowie zarządu to Martyniak Jan, Berdy Michał. Komisje rewizyjna stanowią:  Zemczak Stanisław, Klęka Jan, Sopiak Tadeusz, Kos Stefan.

 

 • W 1974 roku jednostka obchodzi uroczystość 50 - lecia OSP, podczas tego  jubileuszu zostaje przekazany STAR 25 GM, który został  pozyskany od Elektrowni  Porąbka –Żar.

 

 • 22 czerwca 1979 odbiór fabrycznie nowego samochodu marki STAR 244L (GBA 2,5/16). Zakup nowego samochodu sfinalizowały Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego- Elektrowni Wodnych Porąbka -Żar  w Międzybrodziu Żywieckim. Samochód został przekazany dla Zawodowej Straży Pożarnej w Żywcu  do Eksploatacji w Ochotniczej Straży Pożarnej Międzybrodziu Żywieckim.

 

 • 18 maj 1980 roku - uroczyste poświecenie i przekazanie nowego samochodu GBA 2,5/16  dla OSP. Samochód STAR służy do roku 2000 po czym  zostaje sprzedany w drodze przetargu do OSP Łopiennik Górny (woj. lubelskie, powiat krasnostawski) .

 

 • W 1993 zakup samochodu UAZ 469 (SLRR), od Elektrowni Wodnej Porąbka Żar. Do tego samochodu dokupiono agregat wysokociśnieniowy ze zbiornikiem wodnym o pojemności  300 litrów i ciśnieniem roboczym 40 bar. Po 10 latach eksploatacji  UAZ-a sprzedano osobie prywatnej (powiat żywiecki).

 

 • Luty 2000 rok. Wykonanie projektu herbu OSP oraz jego utworzenie. Herb służy jako znak rozpoznawczo – bojowy oraz pełni funkcję wyróżnika stowarzyszenia OSP. Na herbie znajduje się logo Ochotniczych Straży Pożarnych przedzielone wężem strażackim zakończonym prądownicą oraz herb sołectwa Międzybrodzie Żywieckie, t.j. stół kreślarski i cyrkiel.

 

 • Rok 1999 - wyjazd przedstawicieli zarządu OSP (prezesa, naczelnika i skarbnika) do Niemiec do miejscowości Neunkirchen - Seelscheid w sprawie zakupu używanego samochodu dla OSP.

 

 • Rok 2000 – W ramach współpracy Polsko –Niemieckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Międzybrodziu Żywieckim w ramach porozumienia z gminą Neunkirchen- Seelscheid, otrzymuje nieodpłatnie używany samochód  marki MAGIRUS DEUTZ  D170 6 osobowy(GBA2,5/16). Samochód służy w OSP do roku 2005. Zostaje sprzedany do OSP Przybędza (woj. śląskie, powiat żywiecki).

 

 • Rok 2000 - zakup  zestawu hydraulicznego WEBER-HYDRAULIK, nożyco – rozpieraczy, rozpieraka kolumnowego, oraz zestaw poduszek wysokociśnieniowych WETTER.

 

 • 11 października 2001 – włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Żywieckim do Krajowego Systemu ratowniczo Gaśniczego.

 

 • Rok 2002 - zakup samochodu  MAGIRUS DEUTZ D170,  (GBA 1,6/16) - 9 osobowy. Pojazd służy przez okres 3 lat i zostaje sprzedany w 2005 roku do OSP Zembrzyce ( woj. małopolskie, powiat suski).

 

 • Rok  2003 - przekazanie samochodu  OPEL CAMPO 4x4 (SLRR) od Elektrowni Wodnej Porąbka - Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Samochód wyposażony zostaje w agregat wysokociśnieniowy AW 30/40 oraz inny sprzęt ratowniczy. Służy w OSP do roku 2011, po czym zostaje sprzedany osobie prywatnej (powiat żywiecki).

 

 • Rok 2005 zakup  fabrycznie nowego samochodu  STAR-MAN  14-225 GBA 2,5/16 sfinalizowany przez Urząd Gminy w Czernichowie, Komendę Główna Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Główny ZOSP RP.

 

 • Maj 2006 - uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu STAR-MAN 14-225 GAB 2,5/16.

 

 • Rok 2006 Przekazanie używanego samochodu Volkswagen Transporter od Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Samochód służył jednostce jako  SLKw do przewozu osób. Sprzedany osobie prywatnej po 2 latach eksploatacji.

 

 • W roku 2006 zakupiono samochód VW transporter służący jako samochód SLKw. Sprzedaż w 2009 roku.

 

 • Kwiecień 2007- remont świetlicy na potrzeby projektu w ramach „Lokalny program ochrony środowiska przyrodniczego Gminy Czernichów oraz brzegów Jeziora Międzybrodzkiego”. W ramach tego projektu wyposażono wyremontowana świetlicę w sprzęt komputerowy, projektor multimedialny w raz z nagłośnieniem a także stoły, krzesła i materiały dydaktyczne.

  W ramach w/w programu zakupiono także ponton hybrydowy RIB wraz z silnikiem zaburtowym, oraz sanie lodowe do działań na akwenach wodnych.

 

 • Rok 2009 -  zakup samochodu OPEL VIVARO. Samochód służy jako SLKw do przewozu osób po dzień dzisiejszy.

 

 • Rok 2009 - Wice-Prezes OSP czyni starania o zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego.

 

 • Sierpień 2011roku - zakup samochodu ratownictwa technicznego IVECO DAILY 4x4 SLRt. Samochód sfinalizowany przez Urząd Gminy w Czernichowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.