„KULTYWOWANIE TRADYCJI STRAŻACKICH

 

PRZEZ OSP W MIĘDZYBRODZIU ŻYWIECKIM”

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzybrodziu Żywieckim w 2010 roku podjęła starania o przyznanie pomocy finansowej związanej z zakupem umundurowania galowego dla 41 członków jednostki. 25  października 2010 przedstawiciele OSP złożyli wniosek o przyznanie tejże pomocy ze środków Unii Europejskiej. Po ocenie złożonego wniosku, 10 sierpnia 2011 roku podpisano umowę na realizację projektu.

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego OSP a także,  kontynuowanie  tradycji jednostki OSP w Międzybrodziu Żywieckim. Zakup regionalnego umundurowania galowego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej był najważniejszym elementem całego przedsięwzięcia. Dzięki temu jednostka będzie mogła kontynuować tradycje kulturowe, poprzez udział w uroczystościach strażackich, państwowych i kościelnych. Rozwijanie tradycji historycznej będzie kontynuowane i utrwalane  poprzez  wykonanie tejże podstrony internetowej z fotografią i opisem historycznym  jednostki oraz wielu wydarzeń związanych z życiem OSP w Międzybrodziu Żywieckim.

Wartość projektu określono na kwotę ok. 36000 zł z czego refundacja z Europejskiego  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 70%, natomiast z budżetu OSP 30%.

Projekt  był realizowany od sierpnia 2011 roku, a zakończył się z dniem 28 grudnia 2011 roku. Od dnia 29 grudnia 2011 roku, OSP kontynuuje tradycje historyczne, które trwają  od momentu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Żywieckim…